Slika 5/20
ʺSpavaš li mirno Milane Bandićuʺ
Luka Safundžić