Slika 6/20
ʺSpavaš li mirno Milane Bandićuʺ
Luka Safundžić