Slika 11/20
ʺSpavaš li mirno Milane Bandićuʺ
Luka Safundžić