Slika 15/20
ʺSpavaš li mirno Milane Bandićuʺ
Luka Safundžić