Slika 19/20
ʺSpavaš li mirno Milane Bandićuʺ
Luka Safundžić