Slika 20/20
ʺSpavaš li mirno Milane Bandićuʺ
Luka Safundžić