POLITIČKE STRANKE

Politički afiniteti naših ispitanika u Brodsko-posavskoj županiji

HDZ: 32%

SDP: 9%

Živi zid: 19%

Most: 8%

Amsterdamska koalicija: 2%

Hrvatski suverenisti: 2%

Pametno: 4%

HSLS: 1%

Radnička fronta: 1%

HNS: 1%

Start: 1%

Neovisni za Hrvatsku: 11%

ORaH: 1%

HDSSB: 1%

HSP: 4%

HSP AS: 3%

HDZ

PREMA SPOLU

ŽENE: 40%

MUŠKARCI: 60%

PREMA DOBI

MLADI: 20%

SREDNJA DOB: 37%

STARIJI: 43%

Živi zid

PREMA SPOLU

ŽENE: 25%

MUŠKARCI: 75%

PREMA DOBI

MLADI: 36%

SREDNJA DOB: 44%

STARIJI: 20%

Neovisni za Hrvatsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 26%

MUŠKARCI: 74%

PREMA DOBI

MLADI: 17%

SREDNJA DOB: 23%

STARIJI: 60%

SDP

PREMA SPOLU

ŽENE: 41%

MUŠKARCI: 59%

PREMA DOBI

MLADI: 7%

SREDNJA DOB: 48%

STARIJI: 45%

Most

PREMA SPOLU

ŽENE: 42%

MUŠKARCI: 58%

PREMA DOBI

MLADI: 4%

SREDNJA DOB: 62%

STARIJI: 34%

Pametno

PREMA SPOLU

ŽENE: 31%

MUŠKARCI: 69%

PREMA DOBI

MLADI: 15%

SREDNJA DOB: 69%

STARIJI: 16%

HSP

PREMA SPOLU

ŽENE: 64%

MUŠKARCI: 36%

PREMA DOBI

MLADI: 9%

SREDNJA DOB: 45%

STARIJI: 46%

HSP AS

PREMA SPOLU

ŽENE: 44%

MUŠKARCI: 56%

PREMA DOBI

MLADI: 22%

SREDNJA DOB: 44%

STARIJI: 34%

Amsterdamska koalicija

PREMA SPOLU

ŽENE: 33%

MUŠKARCI: 67%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 100%

STARIJI: 0%

Hrvatski suverenisti

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 17%

SREDNJA DOB: 17%

STARIJI: 66%

HSLS

PREMA SPOLU

ŽENE: 25%

MUŠKARCI: 75%

PREMA DOBI

MLADI: 25%

SREDNJA DOB: 75%

STARIJI: 0%

HNS

PREMA SPOLU

ŽENE: 33%

MUŠKARCI: 67%

PREMA DOBI

MLADI: 67%

SREDNJA DOB: 33%

STARIJI: 0%

Start

PREMA SPOLU

ŽENE: 67%

MUŠKARCI: 33%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 100%

STARIJI: 0%

ORaH

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 100%

STARIJI: 0%

HDSSB

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 50%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 50%

Radnička fronta

PREMA SPOLU

ŽENE: 100%

MUŠKARCI: 0%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 50%

BM365

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 100%

SDSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 100%

DSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 100%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 0%

Powered by SBonline