SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ obuhvaća tri županije

SB Online | Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“  obuhvaća tri županije SB Online | Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“  obuhvaća tri županije

PRIJE 2 GODINE
TEKST: Sponzorirani članak

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ provodi Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., u vlasništvu je triju županija, Brodsko-posavske županije (51%), Požeško-slavonske županije (24,5%) te Sisačko-moslavačke županije (24,5%). 

RCGO Šagulje d.o.o. osnovano je s ciljem organizacije i pripreme dokumentacije, a potom i izgradnje te upravljanja postrojenjem RCGO Šagulje. Plan je izgraditi Regionalni centar za gospodarenje otpadom sa šest pripadajućih pretovarnih stanica za područje triju županija, koje je u tehničkom i operativnom smislu usklađeno sa standardima Europske unije, a u socijalnom smislu prihvatljivo i održivo. Buduća izgradnja ima lokaciju na području Nove Gradiške na površini od 52,88 ha. 
 
Projekt za izradu dokumentacije provodi se u periodu od 17. srpnja 2018. godine do 17. srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 HRK, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u iznosu od 12.750.000,00 HRK (85%), od toga bespovratna sredstva kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 750.000,00 HRK (5%), dok su preostali dio od 1.200.000,00 HRK bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.  Glavne aktivnosti projekta su: 
-    Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju RCGO Šagulje (studija izvedivosti, idejno rješenje, dokumentacija za postupak procjene utjecaja na okoliš, geodetske i druge podloge, idejni projekt, projektna prijava za EU financiranja) 
-    Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pretovarne stanice 
-    Izrada dokumentacije o nabavi za nabavu radova, usluga i opreme za RCGO Šagulje i pretovarne stanice 

Očekivani rezultati projekta „Izrada studijsko-projekte dokumentacije za RCGO Šagulje“ su: 
-    Ishođena lokacijska dozvola za CGO 
-    Ishođeno Rješenje o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za CGO 
-    Prihvaćena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi i Prijavni obrazac 
-    Završno mišljenje JASPERS-a bez značajnih primjedbi 
-    Ishođene građevinske dozvole za pretovarne stanice 
 
Opći cilj projekta je odložiti manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada što će doprinijeti manjem onečišćenju i boljoj kvaliteti života ljudi na području sve tri županije.  
 
Sadržaj objave članka isključiva je odgovornost RCGO Šagulje d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije 

Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda www.mrrfeu.hr www.strukturnifondovi.hr Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: