NASLOVNAPOLITIKA
VELIKA ANKETA: Tko je od ove četvorice, doktora, najbolje vodio Grad Sl. Brod?

FOTO: SBOnline/Knjiga „Grad Slavonski Brod - Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020.ʺ

VELIKA ANKETA: Tko je od ove četvorice, doktora, najbolje vodio Grad Sl. Brod?

23.1.2022. 17:18 | Luka Safundžić PREGLEDA: 3437

Naši čitatelji zadnjih su sati na našem portalu mogli primijetiti, novu, anketu. Naime pitali smo vas tko je najbolji gradonačelnik u Slavonskome Brodu. Naši čitatelji mogu birati između četiri osobe, odnosno, od prvog gradonačelnika U Republici Hrvatskoj (1993. godine), pa do danas.

Zbog novoustrojene teritorijalne jedinice, u veljači 1993. godine, organizirani su izbori lokalne uprave i samouprave. Od 43.594 upisana birača, na prvim izborima po novom Zakonu za lokal- nu samoupravu u Slavonskom Brodu, 7. veljače 1993. godine, glasovalo je njih 27.072 (62,10 posto). U Gradsko vijeće izabrano je 26 vijećnika prema dva izborna sustava. Tih 26 vijećnika, na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. travnja 1993., jednoglasno, za gradonačelnika Grada Slavonskog Broda izabrali su Matu Vukelića, dr.med.

Mato Vukelić, dr. med.


Rođen je 6. ožujka 1937. godine u Brodskom Drenovcu, a njegovi roditelji, Jure i Kata, bili su poljoprivrednici. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu, a prvi je ovdašnji specijalist patologije i sudske medicine. Utemeljitelj je, a od 1972. do 1993. godine rukovoditelj, Službe za patologiju i sudsku medicinu u Medicinskom centru Slavonski Brod. Sudski je vještak, a objavio je brojne stručne radove o patologiji endemske nefropatije u zemlji i inozemstvu.

U Domovinskom ratu, od početka srpnja 1990. godine, bio je član Stručnog tima, a kasnije Kriznog štaba bivše Općine Slavonski Brod koji je u najtežim trenutcima upravljao Medicinskim centrom Slavonski Brod. Nakon provedenih izbora, sukladno novom teritorijalnom ustroju zemlje, višestranačko Gradsko vijeće, 1993. godine, doktora Vukelića izabralo je za prvog gradonačelnika Slavonskog Broda. Uz potporu supruge Verice, direktorice Fonda za kulturu, kao gradonačelnik je osobit značaj dao projektu obnove teško zapuštenog i većim dijelom razgrađenog prostora Tvrđave Brod.

 S velikim hrvatskim suvremenim kiparom Brankom Ružićem, 1993. godine, potpisao je Ugovor o neprocjenjivoj donaciji umjetnikovih djela koja se danas nalaze u novouređenom prostoru Tvrđave Brod - Galeriji Ružić. Osobit doprinos dao je povezivanju imena Ivane Brlić Mažuranić s gradom Slavonskim Brodom te vraćanju i podizanju na višu razinu manifestacije Svijet bajki i Ivanine svečanosti. Razriješen je dužnosti gradonačelnika tijekom drugog mandata, 1998. go- dine, zbog čega se iz politike vratio medicinskoj struci. Preminuo je u 78. godini, 23. travnja 2016. godine.

(FOTO: Knjiga „Grad Slavonski Brod - Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020.")

Za drugi saziv Gradskog vijeća, koje je konstituirano nakon lokalnih izbo- ra 1997. godine, izbori su također provedeni prema proporcionalnom i većinskom izbornom sustavu. Od ukupno upisanih 51.630 birača, glasovalo je njih 32.138 (62,00 posto). U Gradsko vijeće izabrano je 25 vijećnika. Na konstituirajućoj sjednici Vijeća, 6. lipnja 1997. godine, za gradonačelnika je izabran Mato Vukelić, koji je godinu dana kasnije, 7. srpnja 1998., razriješen dužnosti, a na 14. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 28. rujna 1998., 16 nazočnih vijećnika, s jednim glasom ‘protiv’, za gradonačelnika je izabralo Vladimira Jerkovića, dr.med.

Vladimir Jerković, dr. med.

Rođen je 1940. godine u Rogatici, odrastao i školovao se u Slavonskom Bro- du. U Zagrebu je diplomirao na Medicinskom fakultetu i specijalizirao kirurgiju. U Domovinski rat uključio se od prvog dana, na samim počecima u borbenim postrojbama, a potom kao rukovoditelj i glavni kirurg Odjela ratne kirurgije. Bilo je to vrijeme kad je slavonskobrodska bolnica bila najveća ratna bolnica u svijetu.

U tijeku radnog vijeka, kao dugogodišnji voditelj kirurške službe gradske bolnice u Slavonskom Brodu i vrhunski liječnik - specijalist kirurgije, obavio je oko pet tisuća operacija i visoko unaprijedio rad i rezultate brodske kirurgije. Jedno vrijeme radio je u Rusiji i Njemačkoj, a za svoj rad dobio je brojna stručna priznanja i društvene nagrade. Godine 1997. postao je gradski vijećnik, a u rujnu 1998. izabran je za gradonačelnika Grada Slavonskog Broda. Na izborima 2001. godine ponovo je izabran za gradskog vijećnika, a potom i za predsjednika Gradskog vijeća.

Nakon izbora 2005. godine, opet je biran za predsjednika Gradskog vijeća što je i ostao do 2007. godine. U ožujku 2007. godine, na izvanrednim izborima, postao je gradski vijećnik s koalicijske liste HSP, HSS i HSLS čiji je bio dugogodišnji čelnik. U travnju 2007. godine izabran je za zamjenika gradonačelnika, a s tog mjesta povukao se iz politike krajem 2008. godine.

Tijekom desetogodišnjeg snažnog utjecaja na smjerove i kvalitetu razvoja grada odlučno je pridonosio izmjeni urbane i arhitekturne vizure Slavonskog Broda sudjelujući u svim bitnim zbivanjima u gradu od početka njegove poslijeratne obnove. Grad Slavonski Brod je tad postajao kulturno, obrazovno, komunalno, pro- metno, trgovačko pa i turističko srednjoeuropsko odredište koje dobiva nagrade i pohvale za pojedine aspekte svog urbaniteta.

Vladimir Jerković, dr.med., vrhunski liječnik i kirurg, gradski vijećnik, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća, za sva dobra i neprijeporni doprinos dobrobiti grada, njegovih građana i opće dobro, 2016. godine dobio je javno priznanje Grada Slavonskog Broda - Povelju počasnog građanina grada Slavonskog Broda. Za iznimne zasluge u Domovinskom ratu, odlikovan je Hrvatskim pleterom, a za osobite zasluge za razvoj zdravstva, socijalne skrbi i promicanje moralnih društvenih vrijednosti, Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

(FOTO: Knjiga „Grad Slavonski Brod - Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020.")

Izbori za treći saziv provedeni su prema proporcionalnom sustavu. Od ukupno upisanih 56.133 birača, glasovalo je njih 22.359 (39,83 posto). U Gradsko vijeće izabrano je 25 vijećnika. Na 2. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20. lipnja 2001. godine, od 24 nazočna vijećnika, 16 je glasovalo ‘za’, a osam ‘protiv’ tijekom izbora Joze Metera, dr.med. za gradonačelnika.

Jozo Meter, dr. med.

Specijalist interne medicine, rođen je 5. studenog 1952. godine (otac Ante, majka Mara) u Prološcu Donjem (Imotski). Osnovnu školu završio je u Prološcu, srednju medicinsku u Splitu, a Medicinski fakultet u Rijeci. Specijalizaciju inter- ne medicine 1983. godine završio je u Zagrebu. U Imotskom je bio voditelj odjela hemodijalize i ravnatelj Doma zdravlja. Od 1977. do 1990. godine bio zaposlen u Medicinskom centru Slavonski Brod.

Oženjen je i otac petero djece. Nakon lokalnih izbora 1990. godine, izabran je za predsjednika Skupštine Općine Slavonski Brod s liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), a 1993. godine izabran je za prvog župana novouspostavljene Brodsko-posavske županije. Od 1995. do 1999. godine, u Melbournu je obnašao dužnost Hrvatskog veleposlanika za Australiju i Novi Zeland. Po povratku iz Australije, 2001. godine, izabran je za slavonskobrodskog gradonačelnika s liste Hrvatske demokratske zajednice, čiji je član bio od 1990. do 2002. godine.

Od 14. rujna 2002. godine, tijekom obnašanja mandata gradonačelnika Grada Slavonskog Broda, bio je jedan od utemeljitelja te izabrani potpredsjednik novoosnovane političke stranke Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku te predsjednik brodsko-posavske županijske organizacije te stranke.Najznačajniji projekt realiziran za vrijeme mandata Joze Metera jest potpuna rekonstrukcija središnjeg gradskog trga - Trga Ivane Brlić Mažuranić (Korza), čija je svečanost otvaranja održana 25. studenog 2004. godine. Eksperti tvrde kako je to najveći i najljepši gradski trg u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon poraza na lokalnim izborima, 2005. godine, prestao se baviti politikom.

Više puta je odlikovan, a najznačajnija odlikovanja su: Red hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru; Red Ante Starčevića za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje i ostvarivanju hrvatske države. Godine 2019. bio je jedan od pokretača djelovanja Udruge za očuvanje, istraživanje i promicanje stečevina kulturno-povijesne baštine Slavonskog Bro- da iz Domovinskog rata ‘Krizni štab Slavonski Brod 1991./1992.’

(FOTO: Knjiga „Grad Slavonski Brod - Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020.")

Izbori za četvrti saziv provedeni su prema proporcionalnom sustavu. Od ukupno upisanih 57.506 birača, glasovalo je njih 18.793 (32,68 posto). U Gradsko vijeće izabrano je 25 vijećnika. Na 2. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 10. lipnja 2005. godine, od 23 nazočna vijećnika, 13 ih je glasovalo ‘za’, a 10 se ‘uzdržalo’ od izbora Mirka Duspare za gradonačelnika.

Mirko Duspara, dr. med.

Rođen je 21. kolovoza 1961. godine u Derventi (otac Anto, majka Ivka). Zbog boljih životnih prilika, s navršenih godinu i pol dana, s obitelji je doselio u Gor- nju Vrbu gdje je završio svoje osnovno školovanje, a potom je upisao i završio srednjoškolski Zdravstveni smjer u slavonskobrodskoj Gimnaziji.Nakon srednje škole, od 1980. do 1981. godine služio je vojni rok u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA), a potom je otišao na studij u Banju Luku gdje je 1987. godine završio Medicinski fakultet i postao doktor medicine.

Odmah po završetku studija zaposlio se u Medicinskom centru Slavonski Brod gdje je obavljao poslove liječnika hitne medicinske službe. Od 1991. go- dine radio je na Službi za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Opće bolnice„Dr. Josip Benčević“. Oženjen je i otac petero djece. U Domovinskom ratu bio je pripadnik Saniteta, 139. i 108. brigade Hrvatske vojske. Kao liječnik bio je na prvoj crti bojišta u kirurško-anesteziološkoj medicinskoj ekipi. Zatim, bio je pripadnik Specijalne policije, a kao dragovoljac su- djelovao je u ‘Bljesku’ te drugim akcijama i prošao bojišta u Bosanskoj Posavini, istočnoj i zapadnoj Slavoniji, Karlovcu, na Velebitu i Prevlaci.

Po završetku rata, 1996. godine u Zagrebu je usavršio svoje zvanje kao specijalist anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Bio je predsjednik Sindikata liječnika u Slavonskom Brodu i član Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata. Od 1996. do 2012. bio je član Hrvatske stranke prava, a potom postao nezavisni političar.

Nakon redovitih lokalnih izbora, 10. lipnja 2005. godine, na 2. sjednici Gradskog vijeća, izabran je za gradonačelnika Slavonskog Broda. Jedini je slavonskobrodski gradonačelnik koji tu funkciju, zasad, obavlja četiri uzastopna man- data, do 2021. godine.

Kao gradonačelnik, posebnu pažnju poklanjao je očuvanju i povećanju gradske imovine koju je doživljavao kao temeljni preduvjet za unapređenje uvjeta rada i življenja Brođanki i Brođana. Pritom, težište aktivnosti usmjerio je k povećanju kapaciteta i standarda za rad, odgoj i obrazovanje djece i mladih gradeći dječje vrtiće, osnovne škole i sportske dvorane uz njih te objekte za sportske i kulturne aktivnosti građana.

U kojoj mjeri je bio okrenut borbi za ostanak (i dolazak) mladih u Slavonskom Brodu ponajbolje govori činjenica da se godinama zalagao za osnivanje Sveučilišta u Gradu te proveo jedinstven projekt u Hrvatskoj kojim se grade stanovi za mlade obitelji i dodjeljuje zemljište za izgradnju kuća pod izuzetno povoljnim uvjetima. Uvelike zahvaljujući hrvatskoj Državi i Europskoj uniji, nakon četiri mandata Mirka Duspare na funkciji gradonačelnika, Slavonski Brod je u potpunosti promijenio svoj vizualni i funkcionalni identitet. 

Novim prometnicama enormno je povećana protočnost vozila i sigurnost građana; ulaganjima u distribucijske  mreže povećani su kapaciteti snabdijevanja građana vodom, plinom, toplinskom energijom, telefonskim i internetskim uslugama; povećani su preduvjeti za razvoj gospodarstva, održanje grada čistim, a mjernim stanicama osigurano je praćenje kakvoće zraka koji je često zagađen, primarno, zahvaljujući konzervativnom načinu prerade nafte u Bosanskom Brodu. Mirko Duspara, gradonačelnik je Slavonskog Broda i dan danas. 

(FOTO: Knjiga "„Grad Slavonski Brod - Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020.")

ANKETA

Anketa će se pojaviti svakom "slučajnom" čitatelju, kako bi smanjili moguću manipulaciju istom. Ono što valja napomenuti je to da smo anketu ograničili na pet tisuća, čim ista bude gotova objavit ćemo rezultate.

VAŽNO: Informacije o izborima i gradonačelnica uzeli smo, odnosno sve smo kopirali iz knjige „Grad Slavonski Brod - Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020.". Grad Slavonski Brod, u suradnji s Udrugom za promicanje lokalne uprave i samouprave „Plus", priredio je te u nakladi istu knjigu koja je tiskana 2500 puta. Knjiga je, podsjetimo, javnosti predstavljena u ožujku 2021. godine.


Tagovi: gradonačelnici, slavonski brod, najbolji, anketa, povijest

*Komentari se objavljuju u realnom vremenu i SB Online ne može biti odgovoran za ono što korisnici objave. Zabranjeno je vrijeđanje i klevetanje. Takvi će komentari biti obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.

DONOSIMO: Evo tko od ovih političara ima najveću, a tko najmanju plaću
SAMO KOD NAS: Iz Remetinca, ponovno u utrku za gradonačelničku fotelju, pa opet u Remetinac?
Mladi SDP-ovi gradonačelnici u ovoj krizi sami sebi rezali plače, među njima nije Grgić, možda on ipak nije SDP-ovac?!?
Brodski maturanti ponovno pokazali da su najbolji
Peta postaja molitvenog hoda za proglašenje blaženim sluge Božjega Josipa Stadlera
KAKO SMO ZAGLAVILI? ʼGadu je mjesto preko Saveʼ
Biskup Večerin na proslavi blagdana Marije Pomoćnice kršćana u Slavonskom Brodu
Razbijao po Sl. Brodu. Mladić ʼzaradioʼ kaznenu prijavu
POLICIJA IM UPALA U DOM: Pogledajte što su pronašli
IZ GRADA POTVRDILI: Završeni infrastrukturni radovi
Protiv gradonačelnika podignuta optužnica. Razgovarali smo s njim
IMAMO POBJEDNIKA: Odlučio je jedan lajk
Marić tvrdi: Počeli smo se pomicati s dna
PROŠLO JE GODINU DANA OD KAKO SU OSVANULI NATPISI U BUKOVLJU: Doznajemo, znali se tko je krivac?
OBJAVLJENO: Evo kada kreće sezona kupanja na Poloju
Velika promjena na autocestama. Stiže preko 1700 novih kamera, evo što sve mogu
Prijepodne sunčano, poslijepodne pljuskovi i grmljavina
VELIKA ZVIJEZDA DANAS U SL. BRODU: Evo koju poruku je poslao
KOD SL. BRODA GORIO AUTO: Gasili ga djelatnici Ribarske kuće. Vatrogasci objavili fotke
Nova prevara se širi WhatsAppom
BRODSKI MATURANTI: Biramo najbolje odijelo Norijade. Evo pravila
Izlazak sunca u čaši: Recept za smrznutu tequila sunrise Margaritu
BROĐANI GLASALI: Evo tko je najbolji, a tko najgori političar
Pogledajte nove cijene goriva...
ULOŽENI SU VAŠI NOVCI: Pogledajte kako danas izgleda brodsko odmaralište na Korčuli
Mladić (19) prevozio šljunak. Kamion se prevrnuo, doznajemo je li ozlijeđen
Evo koje će sve ulice sutra u Sl. Brodu biti zatvorene
JUČER POTRAGA: Na terenu bio brodski HGSS, objavili slike terena
EVO ŠTO KAŽU: Policija zbog maturanata poslala priopćenje
Visoke temperature negativno utječu na krave - što možete napraviti?
Vlado Šeks, ponovno, stiže u Sl. Brod, evo što je sada povod
SAMO U SLAVONIJI: Policija u upravljanju osobnim automobilom zatekla dijete, ocu prijeti do 60 dana zatvora
Danas sunčano uz temperaturu do 32 °C
Stiže drastična promjena vremena: Temperature padaju na samo 15 stupnjeva
Čini se da do zabrane rada nedjeljom ipak neće doći
Ministrica i načelnik potpisali novi ugovor. Objavljeni su detalji
Marijanski koncert dječje skupine Folklornog ansambla Broda
GRAD OBJAVIO: Uskoro novost na jednom brodskom parkiralištu
Nove cijene goriva: Evo što vas od sutra očekuje na pumpama
NESREĆA U SL. BRODU: U petak se teško ozlijedio mladić
Dusparina zamjenica danas posjetila četiri mlade obitelji. Povod je demografska mjera...
SLAVONSKI BROD VRIJEME

ČITAJTE NA SBonline

.

Brodski maturanti ponovno pokazali da su najbolji

.

Peta postaja molitvenog hoda za proglašenje blaženim sluge Božjega Josipa Stadlera

.

KAKO SMO ZAGLAVILI? ʼGadu je mjesto preko Saveʼ

.

Biskup Večerin na proslavi blagdana Marije Pomoćnice kršćana u Slavonskom Brodu

.

Razbijao po Sl. Brodu. Mladić ʼzaradioʼ kaznenu prijavu

.

POLICIJA IM UPALA U DOM: Pogledajte što su pronašli

.

IZ GRADA POTVRDILI: Završeni infrastrukturni radovi

.

Protiv gradonačelnika podignuta optužnica. Razgovarali smo s njim

.

IMAMO POBJEDNIKA: Odlučio je jedan lajk

.

Marić tvrdi: Počeli smo se pomicati s dna

.

PROŠLO JE GODINU DANA OD KAKO SU OSVANULI NATPISI U BUKOVLJU: Doznajemo, znali se tko je krivac?

.

OBJAVLJENO: Evo kada kreće sezona kupanja na Poloju

.

Velika promjena na autocestama. Stiže preko 1700 novih kamera, evo što sve mogu

.

Prijepodne sunčano, poslijepodne pljuskovi i grmljavina

.

VELIKA ZVIJEZDA DANAS U SL. BRODU: Evo koju poruku je poslao

.

KOD SL. BRODA GORIO AUTO: Gasili ga djelatnici Ribarske kuće. Vatrogasci objavili fotke

.

Nova prevara se širi WhatsAppom

.

BRODSKI MATURANTI: Biramo najbolje odijelo Norijade. Evo pravila

.

Izlazak sunca u čaši: Recept za smrznutu tequila sunrise Margaritu

.

BROĐANI GLASALI: Evo tko je najbolji, a tko najgori političar

.

Pogledajte nove cijene goriva...

.

ULOŽENI SU VAŠI NOVCI: Pogledajte kako danas izgleda brodsko odmaralište na Korčuli

.

Mladić (19) prevozio šljunak. Kamion se prevrnuo, doznajemo je li ozlijeđen

.

Evo koje će sve ulice sutra u Sl. Brodu biti zatvorene

.

JUČER POTRAGA: Na terenu bio brodski HGSS, objavili slike terena

.

EVO ŠTO KAŽU: Policija zbog maturanata poslala priopćenje

.

Visoke temperature negativno utječu na krave - što možete napraviti?

.

Vlado Šeks, ponovno, stiže u Sl. Brod, evo što je sada povod

.

SAMO U SLAVONIJI: Policija u upravljanju osobnim automobilom zatekla dijete, ocu prijeti do 60 dana zatvora

.

Danas sunčano uz temperaturu do 32 °C

FOTONALAZ

Današnje otvaranje ceste palo u ʼdrugi planʼ?